Авиация с общо предназначение

Дрон Услуги

Организация на събития

Контакти

Лесново

кап. Янко Стоименов – старши пилот и председател на борда на директорите на “Интерскай” АД
Телефон: +359 888 510 506

кап. Иван Янков – Организатор въздушно движение летателна площадка Лесново
Телефон: +359 885 853 822

Христо Пенев – Директор летателна площадка Приморско
Телефон: +359 888 510 585

Ани Михайлова –Организиране на мероприятия на летище Лесново

Телефон: +359 885 853 072

Велина Гюмова – Организиране на мероприятия на летище Приморско

Телефон: +359 885 853 446