Авиация с общо предназначение

Дрон Услуги

Организация на събития

Контакти

Лесново

кап. Янко Стоименов – старши пилот и председател на борда на директорите на „Интерскай“ АД
Телефон: +359 888 510 506

кап. Иван Янков – Организатор въздушно движение летателна площадка Лесново
Телефон: +359 885 853 822

Приморско

Георги Мънев – Организаротр въздушно движение
Телефон: +359 885 510 012

Велина Гюмова – Организиране на мероприятия, събития, мотивационни полети, специални оферти на летище Приморско.
Телефон: +359 885 853 446