Структура на управление

Интерскай“ АД е дружество с едностепенна система на управление. Дружеството се управлява от Съвет на директорите.

Членове на съвета на директорите са:

 • Красимир Петров Великов – Председател на Съвета на директорите
 • Христо Петров Христов – Изпълнителен Директор и член на Съвета на директорите
 • Румен Георгиев Петков – член на Съвета на директорите

За контакти

 • Христо Христов

  длъжност
  изп. директор
  моб. телефон
  0888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg