Права на акционерите

Основните права на акционерите включват правото на:

 • сигурни методи за регистрация на собствеността;
 • предаване или прехвърляне на акции;
 • редовно и своевременно получаване на информация, свързана с Дружеството;
 • участие и право на глас в Общото събрание на акционерите;
 • избор на членове на управляващия орган;
 • участие в разпределението на печалбата на Дружеството

За контакти

 • Христо Христов

  длъжност
  изп. директор
  моб. телефон
  0888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg