Корпоративно управление

Корпоративното управление на „Интерскай” АД се основава на следните основни  принципи:

 • Защита на правата на акционерите.
 • Равнопоставено третиране на всички акционери, независимо от размера на участието им в капитала на дружеството и националната им принадлежност.
 • Признаване правата на заинтересованите лица по закон.
 • Разкриване на информация за дружеството и прозрачност.
 • Отговорности на управителните органи.

За контакти

 • Христо Христов

  длъжност
  изп. директор
  моб. телефон
  0888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg