Акционерна структура

„Интерскай“ АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, със седалище и адрес на управление: с. Лесново, община Елин Пелин, Софийска област. 

Съдружници в дружеството са както следва:

 • Албена“ АД с 99.99 %
 • Физически лица с 00.01 %

За контакти

 • Христо Христов

  длъжност
  изп. директор
  моб. телефон
  0888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg