Авиация с общо предназначение

Дрон Услуги

Организация на събития

Летищни услуги

Летателните площадки Лесново и Приморско са подходящи за кацане и пребиваване на бизнес самолети, както и такива за спортни или развлекателни цели, а също и провеждане на тренировъчни полети. предлагат разнообразие от услуги в авиацията с общо предназначение. Добре обучения персонал, също е в основата на безопасното и ползвотворно опериране на летищата.

Летателните площадки разполагат с с бензиностанции за гориво и смазочни материали (gas station). Предлага се авиационен бензин
AVGAS 100LL, JET A1, A100 H