Извънредно общо събрание на акционерите – 05.08.2018

„Интерскай“ АД уведомява, че на 05.08.2018 година се проведе Извънредно Общо събрание, на което всички акционери, притежаващи акции от капитала на дружеството, гласуваха единодушно решение за отписване на „Интерскай“ АД от регистъра на публичните дружества, воден при КФН.

Дата: 07.08.2018 година
ДВИ Мариела Цанкова

Изтеглете:
Протокол от общото събрание
Регистрация на акционерите

Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите

Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 05.08.2018г. от 13,00 ч., което ще се проведе в с. Лесново, летище Лесново, област София.

Материали
Регламент: https://intersky.bg/app/uploads/reglamnt.pdf
Образец пълномощно: https://intersky.bg/app/uploads/obrazec-pyln.pdf
Покана: https://intersky.bg/app/uploads/pokana2.pdf
Протокол: https://intersky.bg/app/uploads/protokol6.pdf
Публикация: https://intersky.bg/app/uploads/publikacia.pdf
Пълномощно ОСА: https://intersky.bg/app/uploads/PYLNOMOSHTNO_OSA-last.doc

Общо събрание на акционерите от 07.06.2018

На 7-ми юни 2018г. в село Лесново, община Елин Пелин, Летище Лесново, се проведе редовно общо събрание на акционерите на “Интерскай” АД.  С протокол от събранието може да се запознаете в прикачените файлове по-долу.

Протокол от общото събрание на акционерите на “Интерскай” АД – изтеглете PDF

Списък с акционерите от общото събрание – изтеглете PDF

Пълномощно КФН – изтеглете PDF

Свикване на редовно общо събрание на акционерите на Интерскай АД 07.06.2018

Свикване на редовно общо събрание на акционерите на Интерскай АД.
Интерскай АД-Лесново представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07-06-2018г. от 13:00 часа в Лесново 2119, Летище Лесново:

Финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2017
Годишен доклад на Интерскай
Отчет на дейността
Одиторски доклад
Покана за свикване на редовно общо събрание
Протокол
Декларация А.Пенева
Биографична справка А.Пенева
Съдимост А.Пенева
Регламент
Пълномощно
Пълномощно
Финансов отчет
Доклад политика на възнагражденията
Доклад одитен комитет
Декларация чл.13 ал.4

За контакти

 • Христо Христов

  длъжност
  изп. директор
  моб. телефон
  0888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg