Междинен отчет на „Интерскай“ АД към 31.03.2018

Изтеглете документите от тук

Междинен доклад за дейността
Приложения

Отчет за финансовото състояние
Форма
Приложение към ФО
Вътрешна информация
Декларация
Допълнителна информация

За контакти

 • Христо Христов

  длъжност
  изп. директор
  моб. телефон
  0888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg