Междинен консолидиран отчет на „Интерскай“ АД към 30.09.2017

Изтеглете документите от тук:

Вътрешна Информация
Приложения
Финансов Отчет Приложения
Приложение – Консолидиран Финансов Отчет
Форма
Допълнителна Информация
Декларация

За контакти

 • Христо Христов

  длъжност
  изп. директор
  моб. телефон
  0888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg