Извънредно общо събрание на акционерите – 05.08.2018

„Интерскай“ АД уведомява, че на 05.08.2018 година се проведе Извънредно Общо събрание, на което всички акционери, притежаващи акции от капитала на дружеството, гласуваха единодушно решение за отписване на „Интерскай“ АД от регистъра на публичните дружества, воден при КФН.

Дата: 07.08.2018 година
ДВИ Мариела Цанкова

Изтеглете:
Протокол от общото събрание
Регистрация на акционерите

За контакти

 • Христо Христов

  длъжност
  изп. директор
  моб. телефон
  0888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg