Свикване на редовно общо събрание на акционерите на Интерскай АД 07.06.2018

Свикване на редовно общо събрание на акционерите на Интерскай АД.
Интерскай АД-Лесново представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07-06-2018г. от 13:00 часа в Лесново 2119, Летище Лесново:

Финансов отчет за годината завършваща на 31.12.2017
Годишен доклад на Интерскай
Отчет на дейността
Одиторски доклад
Покана за свикване на редовно общо събрание
Протокол
Декларация А.Пенева
Биографична справка А.Пенева
Съдимост А.Пенева
Регламент
Пълномощно
Пълномощно
Финансов отчет
Доклад политика на възнагражденията
Доклад одитен комитет
Декларация чл.13 ал.4

За контакти

 • Христо Христов

  длъжност
  изп. директор
  моб. телефон
  0888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg