Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите

Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството на 05.08.2018г. от 13,00 ч., което ще се проведе в с. Лесново, летище Лесново, област София.

Материали
Регламент: https://intersky.bg/app/uploads/reglamnt.pdf
Образец пълномощно: https://intersky.bg/app/uploads/obrazec-pyln.pdf
Покана: https://intersky.bg/app/uploads/pokana2.pdf
Протокол: https://intersky.bg/app/uploads/protokol6.pdf
Публикация: https://intersky.bg/app/uploads/publikacia.pdf
Пълномощно ОСА: https://intersky.bg/app/uploads/PYLNOMOSHTNO_OSA-last.doc

За контакти

 • Христо Христов

  длъжност
  изп. директор
  моб. телефон
  0888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg