Междинен отчет на „Интерскай“ АД към 31.03.2018

Изтеглете документите от тук

Междинен доклад за дейността
Приложения

Отчет за финансовото състояние
Форма
Приложение към ФО
Вътрешна информация
Декларация
Допълнителна информация

Contacts

 • Hristo Hristov

  position
  executive director
  mobile
  +359 888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg