Извънредно общо събрание на акционерите – 05.08.2018

„Интерскай“ АД уведомява, че на 05.08.2018 година се проведе Извънредно Общо събрание, на което всички акционери, притежаващи акции от капитала на дружеството, гласуваха единодушно решение за отписване на „Интерскай“ АД от регистъра на публичните дружества, воден при КФН.

Дата: 07.08.2018 година
ДВИ Мариела Цанкова

Изтеглете:
Протокол от общото събрание
Регистрация на акционерите

Contacts

 • Hristo Hristov

  position
  executive director
  mobile
  +359 888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg