Авиация с общо предназначение

Дрон Услуги

Организация на събития

Летателна площадка Лесново

N 42° 38’4.2’’ E 023° 38’47.2’’ LESNOVO1 824 ft AMLS
Nearest International Airport: LBSFICAO:LBLS
SAFETYCOM 122.250 MHz106°/2860 MAG 103°/283° 10/28
MAP
Make your Flight Plan at SkyVector.com
Rwy Dim(m)Surface TORA(m) LDA(m) Lighting:
10/28 910/25m Asphalt 910 910 N/A
Operational hours: Mon – Fri 08:00 – 18:00Customs: Nil
Landing fee: 20lv for AOPA members; *30lv for all othersHangarage: 25lv per night
Fuel station:AVGAS 100LL, A100 H
JET A1 – On request
Handling: 50 leva
Additional Info: At the aerodrome are platform with asphalt coating for 15 passenger aircraft, and next to it – a hangar measuring 50 x 20 meters (two doors, each with a door height 3.2 m, width – 17 m) storage of 6 light aircraft and another hangar measuring 40 x 15 m (door height 3.5 meters, width – 20 meters) for storage of 6 light aircrafts connected to the platform via a taxiway. We also have a platform of 80 meters long and 85 meters wide. There is a 20-acre stand and a 25 x 25 meters hangar (door height 5.5 meters, width – 18 meters) with a rotating floor construction (carousel) for storing 6 light aircrafts and a hangar measuring 18 x 25 m, designed to store 4-5 light aircraft.

Летището е предназначено за обслужване на полети само през светлата част на денонощието.

На летището са изградени: перон с асфалтово покритие за 15 леки самолета, а непосредствено до него – хангар с размери 50 х 20 метра (две врати, всяка с височина на вратата 3,2 метра, широчина – 17 метра) за съхранение на 6 броя леки самолети и друг хангар с размери 40 х 15 м. (височина на вратата 3,5 метра, широчина – 20 метра) за съхранение на 6 броя леки самолети, свързан с перона чрез пътека за рулиране. Имаме и перон с бетоново покритие с дължина 80 метра и ширина 85 метра. На него се намира стоянка за 20 броя ВС, а до него хангар с размери 25 х 25 метра (височина на вратата 5,5 метра, широчина – 18 метра) с въртяща се конструкция на пода (карусел) за съхранение на 6 броя леки самолети и хангар с размери 18 х 25 м. предвиден за съхраняване на 4-5 броя леки самолети.

Изградени са 2 броя пътеки за рулиране с асфалтобетонова настилка с дължина 43 м. и широчина 8 м, които свързват полосата с пероните.

Летището разполага с бензиностанция за гориво и смазочни материали (gas station). Предлага се авиационен бензин Аvgass 100LL, авиационно гориво Jet- A1 и автомобилен бензин А-100Н.

Летище Лесново е подходящо за кацане и пребиваване на бизнес самолети, такива за спортни или развлекателни цели, а също и за провеждане на тренировъчни полети.

Разполага с постерминално устройство за разплащане с електронни карти.

Карта