Акционерна структура

„Интерскай“ АД е акционерно дружество по смисъла на Търговския закон, със седалище и адрес на управление: с. Лесново, община Елин Пелин, Софийска област. 

Съдружници в дружеството са както следва:

  • Албена“ АД с 99.99 %
  • Физически лица с 00.01 %

За контакти

  • Христо Христов

    длъжност
    изп. директор
    моб. телефон
    0888 510 266
    e-mail
    hristov@intersky.bg