Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Интерскай“ АД

Публикуване на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Интерскай“ АД в съответствие с Наредба 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията на Комисията за финансов надзор.

Протокол от Съвета на Директорите на „Интерскай“ АД

Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на „Интерскай“ АД

За контакти

 • Христо Христов

  длъжност
  изп. директор
  моб. телефон
  0888 510 266
  e-mail
  hristov@intersky.bg