Междинен отчет на „Интерскай“ АД към 30.06.2018

Изтеглете документите от тук:

Междинен доклад за дейността
Приложения
Отчет за финансовото състояние
Форма
Приложение към ФО
Вътрешна информация
Декларация
Допълнителна информация

Contacts

  • Hristo Hristov

    position
    executive director
    mobile
    +359 888 510 266
    e-mail
    hristov@intersky.bg